Sztuka komunikacji

Wykorzystując nasze dopasowane do Ciebie programy rozwojowe aby szybko zauważyć znaczącą poprawę w dynamice grupowej, komunikacji oraz wydajności pracy.

SKUTECZNA
KOMUNIKACJA

Szkolenie ma celu wspieranie uczestników w konstruktywnym i etycznym wywieraniu wpływu poprzez:

 • Poznanie podstawowych mechanizmów motywacji w celu dostosowania swojego wpływu do sytuacji.
 • Zapoznanie się z różnymi strategiami przekonywania, zachęcania, włączania, inspirowania i pozyskiwania czy motywowania innych
 • Nauczenie się, jak budować bardziej efektywne relacje biznesowe

CUSTOMER CARE
OBSŁUGA KLIENTA

Podczas szkolenia Customer Care uczestnicy zdobędą wiedzę oraz umiejętności jak precyzyjnie komunikować się zarówno między sobą w zespole jak i z klientami zewnętrznymi.

 • Uświadomią sobie i zrozumieją jak można prezentować swoje stanowisko w sposób jasny i efektywny oraz drogą nie raniącą uczuć innych zdobyć przewagę w kontaktach interpersonalnych z kolegami, partnerami, klientami.
 • Celem szkolenia będzie nacisk na zdobycie narzędzi pozwalających skutecznie doskonalić sztukę komunikowania się za pomocą e-maili i komunikatorów oraz w sytuacjach rozmowy telefonicznej lub face to face.

ASERTYWNA KOMUNIKACJA
I FEEDBACK

Szkolenie ma celu rozwój konstruktywnej komunikacji z innymi poprzez:

 • Pogłębienie zrozumienia różnych stylów komunikacji i ich wpływu na relacje i współpracę z innymi.
 • Rozwijanie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej w codziennej pracy
 • Stanie się bardziej gotowym do radzenia sobie z trudnymi rozmowami z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

EFEKTYWNOŚĆ
OSOBISTA

Szkolenie ma celu wsparcie uczestników w organizacji pracy i zwiększaniu produktywności poprzez:

 • Zrozumienie mechanizmów psychologicznych związanych z przepływem czasu, planowaniem i organizacją pracy.
 • Poznanie i trening korzystania z przydatnych narzędzi do wyznaczania celów, ustalania priorytetów, planowania i organizowania zadań.

ORGANIZOWANIE I UCZESTNICZENIE
W SPOTKANIACH

Szkolenie ma celu wesprzeć uczestników by czynili spotkania lepszymi dla wszystkich poprzez:

 • Nauczenie się projektowania efektywnego spotkania, którego efektem są wnioski, decyzje lub pomysły
 • Rozwijanie umiejętności facylitacji
 • Zapoznanie się z narzędziami i strukturami do efektywnej pracy zespołowejEFEKTYWNE PREZENTACJE
BIZNESOWE

Cele szkolenia:

 • Uczestnicy zdobędą know-how w dziedzinie projektowania i przygotowania się do dostarczenia efektywnych wystąpień dla klienta i wystąpień publicznych.
 • Uczestnicy nauczą się, jak realizować cele wystąpień poprzez wpływanie na publiczność w zaplanowany sposób.
 • Uczestnicy będą rozwijać umiejętności prezentowania siebie w takich dziedzinach, jak: używanie języka ciała, wykorzystanie pełnego potencjału własnego głosu, klarownego formułowania komunikatów i radzenie sobie z tremą

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYKULTUROWA

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie historyczno-socjologicznych źródeł różnic międzykulturowych oraz podstawowych pojęć związanych z kulturą (kultura jako góra lodowa, wartości, stereotypy, wymiary kultury) i ich przełożenie na praktyczną pracę w srodowisku międzykulturowym.
 • Zrozumienie najważniejszych wymiarów kultury (podejście do czasu, wysoki i niski kontekst w komunikacji, podejście do hierarchii i pracy) na przykładzie kultury polskiej oraz wybranego kraju oraz ich praktycznego znaczenia w codziennej pracy i komunikacji.
 • Wypracowanie i przygotowanie do wdrożenia najważniejszych zasad współpracy z przedstawicielami innych kultur w kontekście zawodowym.

Porozmawiajmy, jak zbudować przewagę Twojej organizacji.

Zadbajmy wspólnie o potrzeby rozwojowe Twoich pracowników w 2024 roku.

Marek Warejko
Learning & Development Architect
INVENTI Consulting

Zadbajmy wspólnie o potrzeby rozwojowe Twoich pracowników w 2024 roku.

Porozmawiajmy, jak zbudować przewagę Twojej organizacji.

Klikając „Wyślij” wyrażas zgodę na przesłanie do- i przetwarzanie przez Inventi Consulting Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu i treści formluarza. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności, gdzie znajdziesz więcej informacji o tym, gdzie, jak i dlaczego przechowujemy Twoje dane. Administratorem Twoich Danych osobowych jest Inventi Consulting Marek Warejko, ul. Limanowskiego 1A, 32-020 Wieliczka. Jako użytkownik tego serwisu masz prawo do edytowania, żądania usunięcia oraz anonimizacji Twoich danych osobowych.