Efektywność osobista

Nasze szkolenia pozwolą Twoim pracownikom zwiększyć efektywność osobistą, ulepszając zarządzanie czasem i podnosząc produktywność w miejscu pracy.

PREZENTOWANIE
BIZNESOWE

Szkolenie obejmuje szereg konkretnych i skutecznych technik, które umożliwią ci uczynić swoją prezentację interesującą i angażującą. Podczas warsztatu udoskonalisz własną treść i przećwiczysz prezentację przed kamerą oraz otrzymasz rozwojową informację zwrotną. Korzyści z uczestnictwa:

 • Poznanie podstawowych mechanizmów motywacji w celu dostosowania swojego wpływu do sytuacji.
 • Zapoznanie się z różnymi strategiami przekonywania, zachęcania, włączania, inspirowania i pozyskiwania czy motywowania innych
 • Nauczenie się, jak budować bardziej efektywne relacje biznesowe

relacje biznesowe
i networking

Celem głównym szkolenia jest rozwój budowania efektywnych relacji biznesowych w ramach i poza ramami organizacji. Dodatkowo, uczestnicy nauczą się, jak skutecznie wykorzystać te relacje do wspierania wzrostu i innowacji w firmie. Podczas szkolenia uczestnicy:

 • Poznają praktyczne sposoby wpływania na efektywność procesu współpracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
  Poznają podstawowe zasady psychologii relacji interpersonalnych w środowisku zawodowym.
  Poznają i przećwiczą techniki komunikacji ułatwiające utrzymywanie koncentracji na rozwiązaniu i na relacji jednocześnie.
  Przećwiczą zastosowanie poznanych zasad i technik na konkretnych, realnych lub własnych przykładach

ASERTYWNA KOMUNIKACJA
I FEEDBACK

Szkolenie ma celu rozwój konstruktywnej komunikacji z innymi poprzez:

 • Pogłębienie zrozumienia różnych stylów komunikacji i ich wpływu na relacje i współpracę z innymi.
 • Rozwijanie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej w codziennej pracy
 • Stanie się bardziej gotowym do radzenia sobie z trudnymi rozmowami z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

EFEKTYWNOŚĆ
OSOBISTA

Szkolenie ma celu wsparcie uczestników w organizacji pracy i zwiększaniu produktywności poprzez:

 • Zrozumienie mechanizmów psychologicznych związanych z przepływem czasu, planowaniem i organizacją pracy.
 • Poznanie i trening korzystania z przydatnych narzędzi do wyznaczania celów, ustalania priorytetów, planowania i organizowania zadań.

ORGANIZOWANIE
SPOTKAŃ

Szkolenie ma celu wesprzeć uczestników by czynili spotkania lepszymi dla wszystkich poprzez:

 • Nauczenie się projektowania efektywnego spotkania, którego efektem są wnioski, decyzje lub pomysły
 • Rozwijanie umiejętności facylitacji
 • Zapoznanie się z narzędziami i strukturami do efektywnej pracy zespołowejZarządzanie
czasem

Szkolenie „Zarządzanie czasem” jest skierowane do osób, które chcą efektywniej wykorzystywać swój czas pracy. Nauczysz się technik planowania i priorytetyzacji zadań, co pomoże w osiąganiu celów zawodowych i prywatnych. Korzyści dla uczestników:

 • Optymalizacja: metody efektywnego planowania i zarządzania zadaniami.
 • Redukcja stresu: Techniki minimalizowania stresu poprzez lepsze zarządzanie czasem.
 • Zwiększenie produktywności: Umiejętność wykorzystania maksymalnie każdej minuty pracy.
 • Lepsza równowaga życiowa

INNE TEMATY

 • Dawanie feedbacku w każdą stronę
 • Doskonałe słuchanie
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami
 • Stres i wellbeing
 • Trudna informacja zwrotna
 • Radzenie sobie z konfliktem w pracy
 • Twórcze myślenie w rozwiązywaniu problemów
 • Sztuka ustalania priorytetów
 • Podejmowanie decyzji

Porozmawiajmy, jak zbudować przewagę Twojej organizacji.

Zadbajmy wspólnie o potrzeby rozwojowe Twoich pracowników w 2024 roku.

Marek Warejko
Learning & Development Architect
INVENTI Consulting

Zadbajmy wspólnie o potrzeby rozwojowe Twoich pracowników w 2024 roku.

Porozmawiajmy, jak zbudować przewagę Twojej organizacji.

Klikając „Wyślij” wyrażas zgodę na przesłanie do- i przetwarzanie przez Inventi Consulting Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu i treści formluarza. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności, gdzie znajdziesz więcej informacji o tym, gdzie, jak i dlaczego przechowujemy Twoje dane. Administratorem Twoich Danych osobowych jest Inventi Consulting Marek Warejko, ul. Limanowskiego 1A, 32-020 Wieliczka. Jako użytkownik tego serwisu masz prawo do edytowania, żądania usunięcia oraz anonimizacji Twoich danych osobowych.