Komunikacja międzykulturowa

Dzięki naszym programom pomożesz pracownikom w opanowaniu umiejętności komunikacji międzykulturowej i zwiększysz wrażliwość w obliczu globalnych wyzwań

WSPÓŁPRACA
Z WYBRANYM KRAJEM

Szkolenie ma na celu zwiększenie efektywności współpracy międzykulturowej przez zrozumienie różnic kulturowych, barier komunikacyjnych i specyfiki biznesowej między Polską a wybranym krajem. Obejmuje także praktyczne aspekty protokołu dyplomatycznego i savoir vivre.

 • Umiejętność wykrywania i unikania błędnych przekonań w komunikacji
 • Poznanie systemu myślenia w wybranym kraju i jego wpływu na biznes
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i przekonywania w kontekście kulturowym
 • Zrozumienie znaczenia gestów i mimiki w komunikacji międzykulturowej

Praca w zespołach
globalnych

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę oraz umiejętności z zakresu komunikacji w zespołach globalnych i pracujących hybrydowo oraz zalet z pracy i potencjału takich zespołów.

 • zapoznanie się z koncepcją różnorodności i rodzajami różnorodności w miejscu pracy,
 • zdanie sobie sprawy z mechanizmów powstawania stereotypów i ich wpływu na różnorodny zespół,
 • zrozumienie podstawowych różnic międzypokoleniowych i międzykulturowych oraz ich potencjalnego wpływu na zachowania,
 • wypracowanie sposobów na zwiększenie efektywności współpracy w zróżnicowanych zespołach.

Inkluzywne
przywództwo

Szkolenie skupia się na rozwijaniu umiejętności liderów, aby efektywnie zarządzać zróżnicowanymi zespołami. Uczestnicy nauczą się, jak kreować środowisko pracy, które promuje równość i szacunek dla wszystkich.

 • Nauka, jak efektywnie prowadzić zespoły w których dominuje różnorodność kulturowa.
 • Zrozumienie, jak różnice kulturowe i społeczne wpływają na dynamikę zespołu.
 • Techniki na zwiększenie zaangażowania i efektywności pracy w zróżnicowanym zespole.
 • Strategie na budowanie otwartego i przyjmującego różnorodność środowiska pracy.

Różnorodność kulturowa

Warsztat zwiększy świadomość uczestników na temat źródeł różnych postaw reprezentowanych przez ludzi, które są związane z różnicami kulturowymi, a także ich skuteczności we współpracy międzykulturowej.

 • Zrozumienie, skąd biorą się różnice w postawach.
 • Używanie języka opisowego zamiast stereotypowego
 • Dostosowanie stylu komunikacji do osoby z innej kultury
 • Unikanie konfliktów przy użyciu narzędzia D.I.E.
 • Stosowanie strategii współpracy odpowiednich dla przedstawicieli danej kultury 

Celebrujmy
różnorodność

Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć wartość różnorodności kulturowej. Nauczą się, jak wykorzystywać różnice do budowania zespołu i tworzenia innowacyjnego środowiska pracy.

 • Rozwój kompetencji międzykulturowych: niezbędne umiejętności do efektywnej komunikacji i współpracy z międzykulturowej.
 • Zwiększenie świadomości: identyfikacja i eliminacja nieświadomych uprzedzeń, które mogą wpływać na interakcje w miejscu pracy.
 • Poprawa integracji zespołu:
 • Wykorzystanie różnorodności do innowacji: wykorzystanie różnorodnych perspektyw aby stymulować kreatywność i innowacyjność.

PRACA W ZESPOLE
Z RÓŻNYCH POKOLEŃ

Szkolenie ma na celu zrozumienie dynamiki współpracy międzypokoleniowej. Uczestnicy nauczą się, jak skutecznie współpracować i komunikować się w zróżnicowanym wiekowo zespole.

Korzyści dla uczestników:

 • Lepsza komunikacja: Nauka technik komunikacyjnych dostosowanych do różnych grup wiekowych.
 • Zrozumienie potrzeb: Poznanie specyficznych oczekiwań i motywacji pracowników różnych pokoleń.
 • Redukcja konfliktów: Narzędzia do zarządzania i rozwiązywania konfliktów międzypokoleniowych.
 • Adaptacja metod pracy: Dostosowanie stylów zarządzania do zróżnicowanego wiekowo zespołu.
 •  

Porozmawiajmy, jak zbudować przewagę Twojej organizacji.

Zadbajmy wspólnie o potrzeby rozwojowe Twoich pracowników w 2024 roku.

Marek Warejko
Learning & Development Architect
INVENTI Consulting

Zadbajmy wspólnie o potrzeby rozwojowe Twoich pracowników w 2024 roku.

Porozmawiajmy, jak zbudować przewagę Twojej organizacji.

Klikając „Wyślij” wyrażas zgodę na przesłanie do- i przetwarzanie przez Inventi Consulting Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu i treści formluarza. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności, gdzie znajdziesz więcej informacji o tym, gdzie, jak i dlaczego przechowujemy Twoje dane. Administratorem Twoich Danych osobowych jest Inventi Consulting Marek Warejko, ul. Limanowskiego 1A, 32-020 Wieliczka. Jako użytkownik tego serwisu masz prawo do edytowania, żądania usunięcia oraz anonimizacji Twoich danych osobowych.