Przywództwo
i zarządzanie

Wybierając nasze specjalistyczne rozwiązania dla menedżerów i liderów, przekształcisz Twoją organizację, poprawiając kulture zarządzania, jak i ogólną wydajność zespołów.

AKADEMIA LIDERA
(FIRST TIME LEADER)

Obejmuje obszary:

 • Rozumienie wartości; rozwijanie asertywnego przywództwa
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych i efektywne wykorzystanie feedbacku
 • Eksploracja stylu przywódczego; zrozumienie przywództwa sytuacyjnego
 • Zarządzanie stresem; rola inteligencji emocjonalnej
 • Badanie motywacji; strategie motywacyjne
 • Opanowanie zarządzania zmianą i rozwiązywania konfliktów

AKADEMIA
MANAGERA

Obejmuje obszary:

 • Efektywne wywieranie wpływu na motywację i realizację celów przez współpracowników.
 • Jasna i sugestywna komunikacja w celu egzekucji zadań i przekonywania innych.
 • Dzielenie się wiedzą i opiniami, zachęcanie do komunikacji w zespole.
 • Budowanie relacji opartych na zaufaniu i szacunku.
 • Zarządzanie procesami i projektami, dostosowywanie planów do zmieniających się warunków.

MANAGERSKI
FEEDBACK

Podnieś jakość managerskiej informacji zwrotnej poprzez:

 • Zrozumienie podstawowych funkcji i wartości konstruktywnego i rozwojowego feedbacku
 • Nauczenie się dostosowywania odpowiedniego typu informacji zwrotnej do sytuacji.
 • Nauczenie się wykorzystywania podstawowych narzędzi informacji zwrotnej w praktyce.
 • Otrzymanie informacji zwrotnej na temat informacji zwrotnej

WYZNACZANIE I ZARZĄDZANIE CELAMI

Stań się bardziej skutecznym w osiąganiu celów Twojego zespołu poprzez:

 • Rozwijanie umiejętności w obszarze wyznaczania jasnych i motywujących celów;
 • Przekładanie celów organizacji i zespołu na cele indywidualne;
 • Rozwój kompetencji w zakresie egzekwowania i wspierania realizacji celów

NARZĘDZIA COACHINGOWE
W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM

Wdróż nowe podejście do feedbacku przez:

 • Wspieranie rozwoju pracowników opartego na dialogu i współpracy
 • Nauczenie się, jak budować w pracownikach poczucie odpowiedzialności i wzmacniać ludzi poprzez wykorzystanie coachingowego stylu komunikacji
 • Trening komunikacji feedforward (feedback wyprzedzający) i wykorzystanie podstawowych narzędzi coachingowych

ZARZĄDZANIE
ZMIANĄ

Zmiana nie jest już w organizacjach zjawiskiem okresowym. Dlatego nie można nią zarządzać jako projektem, ale jako procesem. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy:

 • zdobędą wiedzę i zrozumienie w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania zmianą.
 • poznają tło reakcji człowieka na zmiany i różnicę między radzeniem sobie ze zmianami a utrzymaniem efektywności w dynamicznie zmieniającym się środowisku
 • rozwiną umiejętność projektowania zmian.
 • rozwiną umiejętności komunikacyjne w zakresie zmiany.

MOTYWOWANIE
PRACOWNIKÓW

Stań się bardziej skutecznym w motywowaniu innych poprzez:

 • Zrozumienie, czym jest motywacja i w jakim stopniu możemy motywować innych
 • Rozpoznawanie profili motywacyjnych członków zespołu
 • Zapoznanie się z różnymi strategiami motywacyjnymi i dostosowanie ich do potrzeb Twoich ludzi
 • Stanie się bardziej otwartym na rozmowy o motywacji i radzenie sobie z kryzysami motywacyjnymi

TRENING KOMPETENCJI MANAGERSKICH

Szkolenia ma na celu wymianę doświadczeń managerskich i intensywny trening w oparciu o case-study z codziennych doświadczeń kierownictwa w tym również:

 • Zapoznanie się z Waterline Model wyjaśniającym 4 warstwy każdego wyzwania menedżerskiego, z jakim można się spotkać w zespole.
 • Trening konstruktywnej i asertywnej komunikacji w najtrudniejszych trudnych sytuacjach związanych z pracą
 • Nauczenie się jak pokonywać opór, budować szczere relacje z ludźmi, zdobywać zaangażowanie, rozwiązywać konflikty i sprzyjać współpracy bez stosowania strategii manipulacyjnych. Przypadki pracowników są zbierane przed szkoleniem.

DIAGNOZOWANIE MOTYWACJI PRACOWNIKÓW

Stań się bardziej skutecznym w motywowaniu innych poprzez:

 • Zrozumienie, czym jest motywacja i w jakim stopniu możemy motywować innych
 • Rozpoznawanie profili motywacyjnych członków zespołu
 • Zapoznanie się z różnymi strategiami motywacyjnymi i dostosowanie ich do potrzeb Twoich ludzi
 • Stanie się bardziej otwartym na rozmowy o motywacji i radzenie sobie z kryzysami motywacyjnymi

ZARZĄDZANIE MIĘDZYPOKOLENIOWE

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z typowymi cechami i wartościami różnych pokoleń
 • Przegląd narzędzi zarządzania do zastosowania szczególnie w przypadku zarządzania osobami z pokolenia Z
 • Zrozumienie potencjalnego wpływu różnorodności wiekowej na efektywność zespołów i całej organizacji

ZARZĄDZANIE WIRTUALNYMI
I MATRIXOWYMI ZESPOŁAMI

Cele szkolenia:

 • Podniesienie efektywności w kierowaniu rozproszonym zespołem
 • Poznanie decydujących czynników w skutecznym zarządzaniu zdalnym zespołem oraz najczęstszych managerskich wyzwań
 • Identyfikacja kluczowych kompetencji potrzebnych do kierowania i bycia członkiem wirtualnego zespołu
 • Przygotowanie własnego planu startu z nowym zespołem lub „obsługi” istniejącego zespołu
 • Poznanie dobrych praktyk integrowania zespołów wirtualnych

Porozmawiajmy, jak zbudować przewagę Twojej organizacji.

Zadbajmy wspólnie o potrzeby rozwojowe Twoich pracowników w 2024 roku.

Marek Warejko
Learning & Development Architect
INVENTI Consulting

Zadbajmy wspólnie o potrzeby rozwojowe Twoich pracowników w 2024 roku.

Porozmawiajmy, jak zbudować przewagę Twojej organizacji.

Klikając „Wyślij” wyrażas zgodę na przesłanie do- i przetwarzanie przez Inventi Consulting Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu i treści formluarza. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności, gdzie znajdziesz więcej informacji o tym, gdzie, jak i dlaczego przechowujemy Twoje dane. Administratorem Twoich Danych osobowych jest Inventi Consulting Marek Warejko, ul. Limanowskiego 1A, 32-020 Wieliczka. Jako użytkownik tego serwisu masz prawo do edytowania, żądania usunięcia oraz anonimizacji Twoich danych osobowych.